LED žárovka E27 – první polovodičové součástky přeměňující elektrickou energii na světelnou byly červené barvy a sloužily spíše jako signalizační prvky. Věda a výzkum musely ujít dlouhých třicet let, než se zrodily první skutečně prakticky využitelné žárovky, nahrazující klasické edisonky s wolframovým vláknem. Mají dokonce stejnou patici, ten známý závit E27, a některé z nich mají i baňky z transparentního skla a polovodiči umístěnými uvnitř ve tvaru, připomínajícím zářící vlákno.

žárovka

Modré světlo – v roce 2015 byla provedena v Singapuru studie, která jednoznačně prokázala jeho antibakteriální vlastnosti. Jestliže budete ozařovat potraviny těmito svítidly speciálně navržených LED diod, budou jednoznačně bezpečnější z hlediska rozkladu působení bakterií a dalších mikroorganismů. Tohoto jevu lze patřičně využít zejména u pultových prodejů potravin, zvláště u masných výrobků a hotových jídel ve formě občerstvení, jako jsou obložené chlebíčky, saláty, majonézy apod.

Hmyz– nepříjemné obtěžování některými hmyzími druhy lze výrazně omezit ve večerních hodinách LED svítidly. Ta totiž neprodukují ultrafialové záření na rozdíl od zářivek a výbojek a právě UV záření tento hmyz přitahuje jako magnet. Týká se to především ovádů, vos a sršňů, komárů a much.

světlo

Druh elektrického proudu– LED diodová svítidla jsou napájena přes transformátor (zdroj) stejnosměrným proudem na rozdíl např. od vláknových žárovek. Stejnosměrné napětí (dotykové) je mnohem vyšší než napětí střídavé, v praxi to znamená, že člověk i zvířata snesou při doteku vyšší hodnotu proudu stejnosměrného, kdežto střídavý proud by je v takovém okamžiku usmrtil. Je to způsobeno měnící se periodou střídání toku proudu, kdy jsou tělesné buňky vystaveny extrémní zátěži (u střídavého teče oběma směry – tam a zpět, u stejnosměrného jen směrem tam).