V české historii najdeme nepochybně mnoho zvláštních a inspirativních žen. Některé vnímáme jako český národní poklad, některé upadly do zapomnění. Je to škoda, protože určitě mnohé z nich stojí určitě za to, abychom na ně vzpomínali. 
Pojďme si nyní vyprávět o jedné, která byla vlastně zcela bezvýznamná, ale přesto stojí za malou vzpomínku. Protože byla velmi krásná. Protože si ji vzal král z mocného přemyslovského rodu, byť byla sama velmi chudá. 
 středověké ženy

Viola Těšínská

Jedná se o Violu Těšínskou. Ovšem nepředbíhejme. Král Václav III. byl zasnoubený s uherskou princeznou Alžbětou. Zásnuby ovšem zrušil, protože se prý zamiloval do krásné, ale chudé Violy Těšínské. Je otázka, zda to bylo skutečně tak romantické a jen na základě mladické zamilovanosti se rozhodl pro ženu svých snů. Někteří historikové se shodují, že sňatek byl politický. Václav III. byl totiž také polský král a proto bylo více než žádané, aby si vzal dceru jednoho z mnoha přemnoha polských knížat.
Viola byla dcerou knížete Mieszka Těšínského a proslula svou mimořádnou krásou. Bohužel její manželství s Václavem nebylo šťastné. Mladý král si rád užíval s jinými ženami a taktéž holdoval alkoholu a hazardu. Vládl jen velmi krátce, protože v srpnu roku 1306 byl zavražděný v Olomouci. Jím vymírá rod Přemyslovců po meči.
jídelna rytířského hradu
Viola Těšínská se uchyluje do kláštera, kde setrvá dlouhých deset let. Ale najednou se znovu vdá. Za mocného šlechtice Petra z Rožmberku. Prý ji také velmi miloval a na krále proto převelice žárlil. Netroufal by si vdovu po králi požádat o ruku, ale nakonec mu pomohla sestra Eliška Přemyslovna, která svatbu domluvila. Ale nebyla to pomoc romantická, protože Eliška Přemyslovna, sestra Václava III. hledala spojence v občanské válce proti svému manželovi Janu Lucemburskému a jeho mocnému snoubenci pánu Jindřichovi z Lipé. I toto manželství trvalo krátce. Viola rok po svatbě umírá na mor.

3.6/5 - (7 votes)