AÄkoliv jsou silnice projektovány a stavÄ›ny tak, aby byly co nejbezpeÄnÄ›jší, existují situace, kdy se podmínky mÄ›ní. Typickými případy jsou mokrá, zasněžená Äi namrzlá vozovka. Ani nÄ›které druhy poÄasí, například těžká mlha, déšť nebo sněžení k pokojné jízdÄ› nepÅ™ispívají. Není proto divu, že by Å™idiÄi mÄ›li, pokud už musí sednout za volant, dodržovat nÄ›kolik zvláštních pravidel. Ta jim totiž mohou bez nadsázky zachránit život. Není tedy na Å¡kodu se s nimi opÄ›t seznámit a osvěžit si je.

 

za zhoršených podmínek dochází k více nehodám

 

Tím hlavním, co bychom si mÄ›li uvÄ›domit, je to, že jakýkoliv mokrý pokryv vozovky, aÅ¥ už jde o déšť, led Äi sníh prodlužuje brzdnou dráhu. Vyplatí se proto jet pomaleji a například pÅ™ed pÅ™echodem zaÄít brzdit o nÄ›co dřív. Nikdy totiž nevíme, kdy na nÄ›j vbÄ›hne například chodec, který si tuto skuteÄnost neuvÄ›domí a bude si myslet, že stihneme zabrzdit na stejnou vzdálenost jako na suché vozovce.

 

Je také pravdou, že se vozidlo za tÄ›chto podmínek mnohem snadnÄ›ji dostane do smyku, pÅ™edevším právÄ› pÅ™i prudkém zabrzdÄ›ní Äi ostrém zatoÄení. I zde je tedy potÅ™eba dodržovat nejvyšší opatrnost, neboÅ¥ se z nÄ›j nedostaneme zrovna snadno.

 

ostrá nebezpeÄná zatáÄka

 

Dále je tu také otázka viditelnosti. Ta je právÄ› za mlhy Äi hustého deÅ¡tÄ› znaÄnÄ› snížená. To může být problémem, například pokud chceme pÅ™edjíždÄ›t. V takovýchto situacích bychom se tedy mÄ›li snažit, aby nás bylo dobÅ™e vidÄ›t. K tomuto úÄelu slouží například mlhová svÄ›tla. Je vÅ¡ak dobré vÄ›dÄ›t, kdy je zapnout, abychom protijedoucího Å™idiÄe neoslnili. Také pÅ™edjíždÄ›ní bychom v takovýchto situacích mÄ›li omezit na skuteÄnÄ› nezbytné minimum.

 

JistÄ›, mnoho zkuÅ¡ených Å™idiÄů nad tím mávne rukou. Je vÅ¡ak pravdou, že podle statistik se v takovémto poÄasí stane podstatnÄ› více dopravních nehod. Opatrnost tady rozhodnÄ› neuÅ¡kodí, neboÅ¥ s životem není dobré si zahrávat. Máme pÅ™eci jenom jeden, a rozhodnÄ› se tedy nehodí jej riskovat jen proto, abychom v cíli byli o pÄ›t minut dřív. Věřte, že to za to nestojí.